Return to Article Details STRATEGI TINDAK TUTUR MELARANG DALAM BAHASA BANJAR: TINJAUAN PRAGMATIK [Prohibition Speech Act in Banjar Language: Pragmatic Observation] Download Download PDF